Undervisere

Undervisere:

MWN: Afdelingslæge, ph.d. Martin Wirenfeldt Nielsen, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH.

ELL:  Overlæge, ph.d. Eva Løbner Lund, Neuropatologisk Laboratorium, Rigshospitalet.

DS: Overlæge, ph.d. David Scheie, Neuropatologisk Laboratorium, Rigshospitalet.

HDS: Professor, overlæge, dr.med. Henrik Daa Schrøder, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH.

BWK:  Professor, overlæge, ph.d. Bjarne Winther Kristensen, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH.